Consilium

WAAROM

Bent u van plan een woning te kopen en te verbouwen? Gaat uw voorkeur uit naar nieuwbouw? Hebt u totaal geen bouwkundige kennis of ervaring? Hebt u geen vertrouwenspersoon op wiens advies u blindelings kunt vertrouwen? Zorgt de belangrijkste financiële beslissing van uw leven voor stress?

Daar kunnen wij absoluut inkomen. Meer zelfs, we hebben het persoonlijk meegemaakt. Gelukkig hadden wij toen wel zelf de kennis, ervaring en vertrouwenspersonen waar we hierboven over spreken. En zelfs dan bleek bouwen en verbouwen niet zo eenvoudig. U hoeft zich echter geen zorgen meer te maken, wij hebben de oplossing voor u. Consilium!

WIE

Wie is nu consilium, die u zal helpen met die belangrijke zaken?

Wel, Consilium bestaat uit Joost en Roel Pauwels. Twee broers die uit een familie van bouw-vakmannen komen. Joost is ingenieur bouwkunde van opleiding en heeft reeds meer dan 10 jaar ervaring als projectleider, zowel in utiliteits – als woningbouw. Hij is dus bij uitstek de technische man, die de kennis en contacten heeft om alle werken uit te voeren. Joost bouwde 8 jaar geleden zijn eigen huis quasi volledig zelf en heeft dus persoonlijk ervaring met alle do’s en dont’s van nieuwbouw. Roel is economist van opleiding en heeft ervaring opgebouwd in management, sales en de financiële sector. Hij is dus de man van de cijfers, die u kan helpen bij financiële vraagstukken, premies, factuurcontrole en andere niet-technische problemen. Roel startte 6 jaar geleden met de volledige renovatie en uitbouw van zijn eigen woning. Op deze manier leerde hij alle valkuilen van een intensieve verbouwing kennen. Deze unieke combinatie van skills zorgt ervoor dat wij de ideale personen zijn om u bij te staan in het belangrijkste project van uw leven.

WAT

Gaat het om een kleine verbouwing van een badkamer, de uitbreiding van een bestaande woning, een huis volledig strippen en heropbouwen of een volledige nieuwbouw, wij hebben hier ervaring mee. Wij hebben zelf het “leergeld” al betaald en de lessen eruit getrokken. Laat ons U nu adviseren en begeleiden om uw plannen (of die van de achitect) vorm te geven. Naast het aspect advies en coördinatie kopen wij ook zelf huizen aan, om aan te passen aan de hedendaagse noden en verwachtingen. Zo staan wij dagdagelijks zelf in het veld en ervaren we zelf de aangepaste wetgeving en moeilijkheden. We leren zo ook steeds nieuwe aannemers kennen, die voldoen aan de strenge eisen die we voorop stellen. Met andere woorden, wij zitten in dezelfde situatie.

HOE

Wij overlopen samen met u de plannen en laten ons vertellen wat u wilt uitvoeren, met welke materialen, met welke aannemers indien u er persoonlijk kent, binnen welk budget en tijdsbestek. Dan vallen wij terug op onze ervaring om de geschikte aannemer te vinden voor de werken, met vergelijkende offertes, om die eruit te halen die best bij uw noden aansluit. Wij maken een planning om de werken vlot op elkaar te laten aansluiten. Vanzelfsprekend volgen wij ook de kwalititeit van de werken op en komen wij tussen bij eventuele problemen en/of complicaties. Indien gewenst doen wij ook de controle van de facturatie om zeker te zijn dat dit correct gebeurt. Kortom, wij nemen alle coördinatie van uw werken op ons, in de mate waarin U dit wenst. Is dit louter een beperkte adviserende rol, of nemen wij 100% van de opvolging voor onze rekening? U beslist!